5 ЮВІЛЕЙНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ ПО ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

   10 – 13 вересня 2013 року відповідно до плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки України на базі відпочинку «Лотос» з ініціативи ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут» було проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем».
   Організаторами форуму стали: Міністерство освіти і науки України, Державна служба захисту персональних даних України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДУ «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України, ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут». У роботі конференції взяли участь науковці вищих навчальних закладів України, представники регуляторних органів, державних підприємств та бізнесових структур.
   Усього на науковому форумі було представлено близько тридцяти доповідей за різними тематичними напрямами, з них: вісім доповідей – у заочному режимі; зареєстровано понад 50 учасників конференції.
   Під час проведення конференції було засвідчено:
   - стан національної системи та рамки кваліфікацій, напрями реформування системи підготовки кадрів з вищою освітою та проблеми підготовки фахівців в області знань «Інформаційна безпека»;
   - особливості використання персональних даних, які ідентифікують фізичну особу, і законодавство у сфері захисту персональних даних;
   - аналіз мережевої безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційної безпеки в деяких галузях економіки, розгляд етичних і правових аспектів інформаційної безпеки в загальноосвітніх школах та проблем застереження злочинності в сфері комп’ютерної інформації.
   Відкрили конференцію ректор Миколаївського політехнічного інституту Вільський Геннадій Борисович, який передав привітальні слова учасникам і гостям заходу від директора Департаменту вищої освіти України Коровайченка Юрія Миколайовича, і заступник голови Державної служби України з питань захисту персональних даних Козак Володимир Федорович, виступами яких і було надано подальший інтелектуальний імпульс роботі наукового форуму.
   Однією з визначальних складових конференції стало обговорення питань щодо практики застосування законодавства у сфері захисту персональних даних та проблем, які виникають у суб’єктів при здійсненні обробки персональних даних з використанням веб-ресурсів, а також сучасного стану захисту державних інформаційних ресурсів у глобальних мережах передачі даних.
   При розгляді проблем кіберзлочинності як головної загрози економічної безпеки було окреслено комплекс заходів, які мають бути націлені не тільки на розвиток правозастосовної бази, а і на підвищення грамотності громадян, судових та правоохоронних органів.
   Науковцями Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «КПІ» проведено аналіз рекомендацій стандарту кібербезпеки інформаційних систем та представлено методику оцінки ризиків інформаційної безпеки на основі діофантових рівнянь. Розглянуто логістику дослідницьких процедур інформаційної безпеки в судноплавстві, яка складає наукову базу кластерно-ймовірнісної методології досліджень в ІБС.
   На конференції відбулася презентація науково-методичних посібників «Інформаційна безпека» і «Криптографія та методи шифрування інформації», які були підготовлені до друку науково-педагогічними працівниками Миколаївського політехнічного інституту та провідними фахівцями Департаменту охорони державної таємниці, технічної і криптографічної інформації Міністерства доходів і зборів України. Необхідна  кількість примірників цих посібників була передана до науково-технічної бібліотеки Миколаївського політехнічного інституту.
   За результатами форуму опубліковано збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем».img_2833
Виступ Мельника Сергія Вікторовича - директора ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України (м. Луганськ)
img_2838
Виступ Козака Володимира Федоровича - заступника Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних (м. Київ)
img_2839
Виступ Яковлєва Андрія Альбертовича - директора Департаменту охорони Державної таємниці, технічної і криптографічної інформації Міністерства доходів і зборів України (м. Київ)
img_2845
Виступ Івахненко Євгенії Володимирівни - підполковника Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (м. Київ)