НАУКОВИЙ ФОРУМ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В СТІНАХ МИКОЛАЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

kornejko


  18-20 вересня 2012 року відповідно до Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік у м. Очаків в готелі «Форт Геліос» з ініціативи ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут» було проведено IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан та удосконалення безпеки інформаційно–телекомунікаційних систем».
  У роботі конференції взяли участь представники регуляторних органів, науковці вищих навчальних закладів України, а також бізнесові структури. Організаторами конференції стали: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна служба захисту персональних даних України, ДУ «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України, Військовий інститут Національного технічного університету «КПІ», ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут».
  У ході роботи конференції було порушено й обговорено низку важливих питань щодо сучасного стану та можливих шляхів кадрового і технічного удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.
  Усього на науковому форумі було представлено близько тридцяти доповідей за різними тематичними напрямами, зареєстровано понад 100 учасників конференції.
  Робота конференції проводилась за наступними трьома складовими модулями:
  по-перше, розглянуто стан національної системи та рамки кваліфікацій, сформовано результати учіння на підставі професійних компетенцій та відмічено національні особливості взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг і напрями реформування системи підготовки кадрів;
  по другому модулю доповідей, висвітлені особливості використання персональних даних, які ідентифікують фізичну особу, і законодавство у сфері захисту персональних даних;
по-третє, проблематика інформаційної безпеки в галузях економіки та застереження злочинності в сфері комп’ютерної інформації.
  Відкрили конференцію і виступили з привітальними словами на пленарному засіданні – Вільський Г.Б., ректор Миколаївського політехнічного інституту і Корнейко О.В., заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, якими і було започатковано подальший інтелектуально насичений зміст наукового форуму.
  Заслуговує окремої уваги доповідь к.е.н., доц., заслуженого економіста України, директора ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мельника С.В., який всебічно розглянув та запропонував комплексні методичні підходи щодо розробки в Україні професійних стандартів за компетентнісним підходом.
  Однією із визначальних складових конференції стало обговорення питань щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних». В цьому секторі знань виступив з доповіддю та відповів на питання присутніх заступник начальника Управління юридичного забезпечення – начальник відділу правової роботи та міжнародного співробітництва Державної служби України з питань захисту персональних даних Мельник К.С.
  Важливими для суспільства та економіки держави є результати дослідження директора Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 61, к.ф.н., Шипілова В.А. Його доповідь, присвячена питанням захисту персональних даних учнів і стала відкриттям для всіх присутніх.
  Особливий інтерес викликала доповідь к.ю.н., доц., директора Центру Дослідження Комп’ютерної злочинності Голубєва В.А., в якої ментор привів деякі питання протидії махінаціям з використанням банківських пластикових карток.
  Було розглянуто ряд унікальних технічних пропозицій по системам, технологіям і засобам інформаційного забезпечення в секторах економіки. Серед доповідей на означену тематику можливо виділити доклади зроблені д.т.н., проф., зав. каф. фізики нерівновагомих процесів, метрології і екології Донецького національного університету Белоусовим В.В., д.т.н., проф., зав. каф. захисту інформації Вінницького національного технічного університету Лужецьким В.А. і к.е.н., доц. каф. «Фінанси та кредит» Харківського національного університету будівництва та архітектури Солодовнік О.О., д.т.н., проф. зав. каф. Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» Мохором В.В. та когортою його вихованців, молодих вчених-науковців Безштанько В.М. і Охрименко В.А.
  Представляє значущість оригінальна доповідь керівництва Миколаївського політехнічного інституту про проблематику захисту інформації вищого технічного навчального закладу, в якій запропоновано імовірний вектор розвитку інформаційної безпеки науково-навчальної роботи ВНЗ інженерного спрямування.
  У дискусії взяли участь представники морської, агропромислової та оборонної галузей економіки України.
  По результатам конференції був надрукований збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та удосконалення безпеки інформаційно–телекомунікаційних систем».
  Учасники конференції відзначили високий рівень її організації і доброзичливу атмосферу обговорень.
  Конференція узагальнила та прийняла наступні рекомендації:
  1. Пропонувати активно використовувати інтероперабельність Національної рамки кваліфікацій для забезпечення якості і надійності рівнів компетентності випускників ВНЗ України;
  2. При розробці навчальних програм профільних дисциплін залучати представників органів виконавчої влади, підприємств та установ, що відповідають за забезпечення захисту інформації. Вважати доцільним створення дорадчих органів при вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку спеціалістів за напрямом «Інформаційна безпека»;
  3. Запровадити практику здійснення науково-технічного співробітництва в сфері захисту інформації з іншими суб’єктами системи технічного захисту інформації;
  4. Продовжити удосконалення процесів навчання та наукової роботи з розробки засобів, систем та комплексів технічного захисту інформації;
  5. Враховувати за необхідність розробки методології досягнення відповідності ієрархії освітньо-кваліфікаційних рівнів структурі розподілу праці та національної системи освіти;
  6. Рекомендувати введення нових стандартів компетентності осіб командного і рядового складу для займання ними відповідних посад на морських суднах, які б включали відповідні компетенції (знання, поняття, уміння) в навчальні плани вищих морських навчальних закладів, або підготовки за окремими програмами в навчально-тренажерних центрах;
  7. Вважати за доцільне створення Національної системи безпеки в сфері платіжних карток, прийняття закону, спрямованого на забезпечення безпеки систем електронних платежів в Україні;
  8. Відзначити актуальність тематики, її своєчасність і необхідність, досить високий рівень вироблених пропозицій та рекомендувати їх впровадження у науково-педагогічний процес;
  9. Схвалити роботу організаційного комітету щодо організації та проведення IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та удосконалення безпеки інформаційно–телекомунікаційних систем»;
  10. Вважати доцільним проводити таку конференцію 1 (один) раз на рік.
  Вважаємо, що проведений захід є невід’ємною складовою та необхідною умовою подальшого удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем. Не викликає сумніву, що розглянуті на конференції питання, актуальні проблеми, яких торкнулися, і фундаментальні пропозиції щодо їх вирішення збагатять професійний потенціал учасників та ляжуть в основу їх подальшого удосконалення як фахівців.


Сергій Анатолійович Ткаченко,
к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи
ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут»