В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ОБГОВОРЮВАЛИ НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ


 img_4050-2

На фото: вступне слово ректора Вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний інститут» Вільського Геннадія Борисовича

  21-22 березня 2013 року відповідно до Плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік у Миколаївському політехнічному інституті на базі кафедри автомобілів та автомобільного господарства було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Новітні досягнення автомобільного транспорту».
  З підтримкою і розумінням важливості означеного наукового форуму на відкритті виступив Начальник управління промисловості та інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації Волошинович Едуард Петрович, який привітав учасників конференції та розповів про стан транспортної системи Миколаївської області.
  Безпосередньо в роботі конференції взяли участь науковці, державні службовці, керівники і працівники підприємств автомобільного транспорту, фахівці галузей економіки з автомобільного транспорту і машинобудування, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти. Загалом в роботі конференції взяло участь більше ста науковців, які представляли вищі навчальні заклади Горлівки, Донецька, Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Миколаєва, Харкова, Черкас. Не менш важливою була присутність на конференції студентів спеціальності «Автомобілі і автомобільне господарство», за якою ведеться підготовка фахівців в Миколаївському політехнічному інституті.

img_4071-2

На фото: виступ д.т.н., проф., зав. кафедрою автомобілів і механіки технічних систем Житомирського державного технологічного університету Рудзінського Володимира Васильовича з Інтелектуальних транспортних систем

  Робота конференції проводилась за наступними напрямами:
1. Проектування, виготовлення та оптимізація конструкцій вузлів, агрегатів та систем автомобілів;
2. Новітні ресурсозберігаючі технології в експлуатації автомобільного транспорту;
3. Використання нетрадиційних видів енергетики на транспорті;
4. Підвищення ефективності автомобільного транспорту, дорожніх і будівельних машин;
5. Удосконалення методів господарського механізму функціонування і управління підприємств автомобілебудування та автосервісу;
6. Системи та технології в автомобільному господарстві;
7. Охорона навколишнього природного середовища в автомобільно-дорожньому комплексі.
  Впродовж дискусій, які відбулися, були розглянуті питання пов’язані із підвищенням ефективності автомобільного транспорту та вдосконалення методів господарського механізму функціонування і управління підприємств автомобілебудування та автосервісу. Особливу увагу приділено питанням новітніх систем та технологій в автомобільному господарстві. Науково обґрунтовано перспективи енергетичної активації та контролю кількісних і якісних характеристик палив двигунів внутрішнього згоряння тощо.

img_4125

На фото: гості міста – науковці з Горловки, Донецька, Житомира, Києва, Кременчука, Харкова з викладачами Миколаївської політехніки

  Учасники Конференції відзначили високий рівень її організації і доброзичливу атмосферу обговорень, наголосивши на необхідності впровадження в реальний сектор економіки України і у науково-педагогічний процес наступних рекомендацій:
1. Створити Кординаційну Раду при міськвиконкомі м. Миколаєва або Миколаївській обласній державній адміністрації по створенню проектів і програм Інтелектуальних Транспортних Систем в м. Миколаєві. До її складу включити представників регіональних транспортних органів, компаній – перевізників та наукових фахівців вищих навчальних закладів. Доручити науковцям кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» Миколаївського політехнічного інституту розробити пропозиції по покращенню управлінням рухом транспорту в місті, зменшення попиту на транспорт в межах міста, інтеграції різних видів транспорту.
2. Провести консультації щодо створення центру управління транспортними операціями та сучасної системи контролю за рухом в місті з використанням елементів інтелектуальних транспортних систем.
3. Вирішити питання щодо включення дисципліни «Інтелектуальні транспортні системи» в навчальний процес Миколаївського політехнічного інституту за вибором студентів.
4. З метою суттєво зниження ймовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод створити центри (за наданими пропозиціями базування) по прийманню і аналізу інформації (швидкість руху, витрата палива та інші експлуатаційні показники) з встановлених на автомобілі трекерів для подальшої розробки рекомендацій по термінам періодичності технічного обслуговування та плануванню витрат  запчастин.
5. Для ефективного впровадження на авто підприємствах різних форм власності міжнародного стандарту ISO 9000: 9001 розробити методики і положення з організації та виведення роботи потужностей рухового складу на світовий рівень якості, забезпечити перехід на новий стан використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технології в транспортних процесах.
6. Пропонувати вищим навчальним закладам та науковцям проводити дослідження в галузі транспорту, які спрямовані більше на практичний результат з приведенням кількісних показників ефективності.
7. Активізувати пошук та надати пропозиції компаніям-перевізникам міста щодо розробки проектів технологічного нормативного забезпечення процесів експлуатації автомобільного транспорту.
8. Поширити розповсюдження інноваційних рішень серед транспортних компаній з метою прискорення впровадження нових ефективних технологій в експлуатації автотранспорту.
9. Пропонувати фермерським господарствам рекомендувати впровадження результатів досліджень науковців Харківського політехнічного інституту щодо оптимізації конструкції і керування робочими процесами машинно-тракторних агрегатів з метою підвищення рівня ефективності їх експлуатації відносно критерію зменшення питомих витрат на одиницю продукції.
10. Вважати доцільним проводити таку конференцію 1(один) раз на два роки.
  Підсумовуючи результати проведеної конференції ректор інституту Геннадій Борисович Вільський наголосив про збагачення кожного присутнього науковця і подякував колег ректорів видатних ВНЗ з автомобільними науковими школами за можливість спільного проведення зазначеного заходу у місті Миколаєві.
  Вважаємо, що проведення таких заходів є невід’ємною складовою та необхідною умовою подальшого розвитку науково-практичної думки в транспортних процесах. Не викликає сумніву, що розглянуті на конференції питання, актуальні проблеми, яких торкнулися, вкрай необхідні Миколаївському регіону і державі – Україна.


Сергій Анатолійович Ткаченко,
к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи
Вищого навчального закладу
«Миколаївський політехнічний інститут»