18 жовтня 2013 року в сесійному залі Миколаївської обласної Ради відбулася Міжнародна конференція «Вчення про ноосферу В.І.Вернадського в науковому, освітянському та інноваційному розвитку сучасного суспільства», в роботі якої взяла участь і делегація науково-педагогічних працівників Миколаївського політехнічного інституту в складі: ректора Вільського Геннадія Борисовича, проректора з наукової роботи Михалишина Богдана Євгеновича, завідувача кафедри економіки та підприємництва Євчук Людмили Анатоліївни, завідувача кафедри соціально-гуманітарних наук Марущака Олександра Вадимовича, викладачів Обозної Олени Олексіївни та Бердникова Ігоря Сергійовича. Організаторами заходу стали: Національна Академія Наук України, Інститут історії України НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В.І.Вернадського, Миколаївські міська і обласна ради, обласна держадміністрація та Міжнародна Академія Наук екології і безпеки життєдіяльності (Санкт-Петербург).

  Конференція була присвячена 150-річчю з дня народження видатного мислителя ХХ сторіччя В.І.Вернадського, ідеї якого відіграли значну роль у становленні сучасної наукової картини світу, і на ній була надана можливість науковій громадськості:
  -    репрезентувати в історичному ракурсі впровадження досягнень наукової спадщини В.І.Вернадського в сьогоденні;
  -    розробити пропозиції щодо пріоритетів еколого-економічного розвитку регіонів України;
  -    відпрацювати механізми поліпшення стану навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
  -    закликати представників різних організаційних напрямків до єднання навколо ідеї В.І.Вернадського по збереженню довкілля;
  -    об’єднати науково-освітянську інтелігенцію для науково-просвітницької діяльності по доведенню до населення достовірної інформації про ідеї В.І.Вернадського.
  На форумі були представлені стенди інноваційних проектів підприємств, організацій, фінансових та освітянських установ. Миколаївський політехнічний інститут презентував наукові та інноваційні досягнення, які впроваджено в навчальний процес ВНЗ.
  Всього було представлено 108 доповідей, причому заслухано біля тридцяти презентацій,  серед яких і виступ кандидата філософських наук, завідувача кафедри МПІ Марущака Олександра Вадимовича на тему: «Інновації Миколаївської політехніки в контексті вчення про ноосферу В.І.Вернадського».
  По результатам роботи конференції опубліковано збірник тез доповідей та проект резолюції, в який увійшли основні наукові опрацювання форуму, включаючи пропозиції щодо Концепцій  ноосферного розвитку України і Державної програми розвитку інноваційної культури та освіти сучасного українського суспільства.

    Богдан Михалишин,
проректор з наукової роботи

img_2897

img_28932

img_28992