Університет провів Всеукраїнський науково-практичний семінар «Організація обслуговування і ремонт автомобілів».

  25 квітня 2014 року відповідно до плану проведення науково-методичних конференцій  та  науково-практичних  семінарів  з  проблем  вищої  освіти  і  науки     професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік у м. Миколаєві з ініціативи ВНЗ   Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка» було проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Організація обслуговування і ремонт автомобілів».
  Організаторами конференції стали: Міністерство освіти і науки України, управління інфраструктури Миколаївської ОДА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка». У роботі конференції взяли участь представники обласної державної адміністрації, науковці вищих навчальних закладів України: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Одеського національного політехнічного університету, Національного транспортного університету, Горлівського автомобільно-дорожнього інституту Донецького національного технічного університету, Житомирського державного технологічного університету, Донецької Академії автомобільного транспорту, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Київського інженерно-технологічного інституту університету «Україна», МТУ «Миколаївська політехніка»,   представники ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», автобази ДП «Морського торговельного порту «Южний», а також  компаній-перевізників м. Миколаєва.
  Всього зареєстровано близько 50 учасників, підготовлено для доповідей результати 21 досліджень.
  Основним змістом роботи конференції став процес висвітлення ряду важливих проблем щодо значущості вдосконалення методів господарського механізму функціонування й управління автомобільних господарств і підприємств автосервісу; системного аналізу та оптимізації технічного обслуговування в автогосподарствах; застосування  новітніх інформаційних технологій в  технічній експлуатації автомобільного транспорту;  підвищення ефективності ремонту автотранспорту; напрями підготовки кадрів в областях експлуатації та обслуговування автомобільного транспорту.
Особливу увагу учасників семінару привернули наступні доповіді:
  - «Особливості застосування тахографів в автогосподарствах» -  Пунько В.П. (ДП МТП «Южний»);
  - «Досвід практичного застосування інформаційних технологій при вирішенні обліково-транспортних завдань» – Гільмутдінов Ш.А. ( к.т.н., доцент, ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка»);
  - «Енергозбереження на автотранспортних підприємствах» - Захарченко В.В. (к.т.н., доцент);
- «Підготовка спеціалістів і магістрів в області експлуатації і обслуговування автомобільного транспорту» - Янченко А.І. (к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет).
  По результатам конференції надруковано збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Організація обслуговування і ремонт автомобілів».

Андрій Кузнецов, заступник завідувача кафедри
автомобілів та автомобільного господарства