09-12 червня 2015 року в с. Коблево Миколаївської області на базі відпочинку «Надія» ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» спільно з Національним авіаційним університетом провів VIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’2015)».
      Всього на цьогорічному форумі було представлено 46 робіт науковців і фахівців з Адміністрації Держспецзв’язку України, Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ», Управління Держслужби спецзв’язку в Миколаївській області, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Національного авіаційного університету, Державної установи НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України, Одеського університету внутрішніх справ,  Вінницького Національного технічного університету, Одеської Національної морської академії, МТУ «Миколаївська політехніка», Тернопільського Національного економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Європейського університету, Чернігівського національного технологічного університету, Львівського інституту банківської справи  УБС Національного банку України, Ізмаїльського учбового центру «Українське Дунайське пароплавство», Запорізького Департаменту протидії кіберзлочинності компанії «CYBER SAFETY UNIT», Миколаївської загальноосвітньої школи № 61.
      Учасникам конференції надіслав вітальний адрес Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України полковник спецзв’язку Володимир Павлович Зверєв.
    На пленарному засіданні найбільш значимими з представлених презентацій були наступні:
1. Гавриленко Олексій Вадимович, Корнейко Олександр Васильович «Шляхи гармонізації національної нормативної бази із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах з міжнародними стандартами» (Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України); 
2. Дмитриченко Сергій Володимирович «Напрямки розвитку системи спеціального зв’язку та захисту інформації України»  (Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Миколаївській області);
3. Сухарнiков Юрій Васильович «Освітнє законодавство України в контексті глобалізаційного розвитку» (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України);
4. Пядишев Володимир Георгійович, Сіфоров Олександр Іванович «Про необхідність боротьби з кіберзлочинністю в зонах міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки» (Одеський Університет внутрішніх справ).
Тематика доповідей конференції на секційних засіданнях охопила такі напрями досліджень:
-    конгруентність освіти та інформаційної безпеки;
-    системи та інструментальні засоби інформаційної безпеки;
-    методи та моделювання в інформаційній безпеці.
          На конференції детально розглянуто: інформаційно-психологічну безпеку держави в умовах ведення інформаційної війни, проблеми захисту інформації в ІТС державних органів, оцінювання якості функціонування ІКС державного призначення, удосконалення систем безпеки безпроводових мереж нового покоління, принципи побудови захищених систем пакетної передачі даних та ІР-телефонії, методи підвищення захищеності систем захисту інформації на базі квантових технологій, якісне оцінювання ризиків інформаційної безпеки підприємств та вищих навчальних закладів, реформування професійно-класифікаційних та освітньо-кваліфікаційних стандартизованих систем України,  підвищення якості професійної підготовки фахівців, значимість соціальних мереж як поля битви в інформаційній війні.
Фахівці та науковці, які були присутніми на конференції, збагатили свої знання інноваційними інтелектуальними технологіями в управлінні інформаційною безпекою, питаннями нормативного забезпечення захисту інформації від витоку технічними каналами, процесами управління інцидентами інформаційної безпеки, методами ведення інформаційної війни для здобуття конкурентних переваг на ринку.
На підсумковому обговоренні учасники прийняли рішення про проведення в вересні 2016 року проведення  VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’2016)» з участю іноземних держав.
Богдан Михалишин
- перший проректор
img_3155
img_3156
img_3157
img_3162
img_3163
img_3164