VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «SITS’2016».

       09 – 12 червня 2016 року в с. Коблево Миколаївської області було проведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’2016)». (Програма конференції тут)
У роботі конференції взяли участь представники Адміністрації Держспецзв’язку України, Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ», Управління Держслужби спецзв’язку в Миколаївській області, Національного авіаційного університету, Одеського державного університету внутрішніх справ, Національного університету імені Т.Г. Шевченка, Національного університету «Львівська політехніка», Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ», МТУ «Миколаївська політехніка», Чернігівського національного технологічного університету, Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова, Європейського університету, Вінницького Національного технічного університету, Львівського інституту банківської справи УБС Національного банку України, Київської державної академії водного транспорту, Ізмаїльського учбового центру «Українське Дунайське пароплавство», Одеського ТОВ «Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад», Запорізького Департаменту протидії кіберзлочинності компанії «CYBER SAFETY UNIT», Миколаївської загальноосвітньої школи № 61, Державних підприємств НВКГ «Зоря-Машпроект», «Морський торговельний порт «Южний» та спеціалізованого морського порту «Октябрськ».
На науковому форумі окреслено нові підходи щодо законодавчо-нормативного забезпечення реформи освіти, вказано на необхідність розробки превентивних заходів із визначенням зисків та ризиків, втрат та переваг, виділено проблемні дискусійні питання, які можуть виникнути найближчим часом.
Конференцією визнано як рівнозначні такі складові, що надають освітні послуги: формальну, неформальну й інформальну (спонтанну) освіти. Встановлено надзвичайну привабливість неформального навчання з інформаційної безпеки, як складової професійного навчання працівників на виробництві, що не регламентується місцем набуття, термінами та формою.
На пленарному засіданні детально розглянуто організацію захисту інформації в державних органах на основі міжнародних стандартів з управління інформаційною безпекою, нормативні особливості захисту інформації від витоку технічними каналами, ознайомлено учасників з проектом Закону України «Про криптографічний та технічний захист інформації». Вказано на значущість врегулювання на державному рівні питань забезпечення інформаційно-психологічної безпеки та контрзаходів для протидії інформаційно-психологічним впливам, особливо в умовах ескалації конфлікту на сході України. На конференції розглянуто інноваційні методи оцінювання захищеності інформації, представлено модель захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи державного органу, яка здатна ефективно вирішувати завдання захисту від несанкціонованих доступу, модифікацій та знищення, порушення конфіденційності та цілісності баз даних, а також забезпечувати доступність інформації для авторизованих користувачів.
Особливу увагу в роботі секційних засідань приділено питанням забезпечення кіберзахисту в сучасних інформаційно-комунікаційних системах, технологіям виявлення кібератак, моделям розпізнавання кіберзагроз, акцентовано на важливості здійснення інтелектуального моніторингу інцидентів інформаційної безпеки та формування оперативних рішень по кіберзахисту в інтегрованих територіально-розподілених інформаційних системах.
Науковим форумом розглянуто можливості попередження несанкціонованого доступу та використання апаратно-програмних можливостей захисту й безпеки мережевої інфраструктури, методологію захисту телекомунікаційних компаній від основних загроз їхній безпеці з встановленням функціональних підсистем, здатних забезпечити прийнятні рівні ризиків для всіх компонент.
. Учасники конференції вважають за необхідне:
1. Підтримати реформаторські дії Комітету ВРУ з питань науки і освіти, МОН України, перш за все, стосовно оновлення змісту освіти, приведення якості освітніх послуг у відповідність до потреб, вимог та викликів ринку праці, економіки та суспільства в цілому. Разом з цим, органам законодавчої і виконавчої гілок влади національного рівня слід ураховувати та адаптовувати до нових умов накопичений навчальними закладами і роботодавцями досвід з підготовки кадрів, у першу чергу , на виробництві.
2. Сприяти зусиллям ДССЗЗІ щодо відновлення в Переліку для підготовки здобувачів вищої освіти окремої галузі знань «Інформаційна безпека», яка міститиме спеціальності: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою».
3. Запропонувати МОН України розроблення вдосконалених форм, способів і технологій підвищення кваліфікації викладачів, фахівців та спеціалістів, які працюють в сфері інформаційної безпеки.
4. Рекомендувати МОН України включення дисципліни з кібербезпеки – у варіативну частину навчальних планів підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів.
5. Направити зусилля науково-педагогічної громадськості на акцентування проблеми кібербезпеки і проведення наукових досліджень, які стосуються проблематики даного, поки що мало розробленого напряму в галузях економіки.
6. Відмітити в позитивному плані виступи на конференції студентської молоді та рекомендувати розширення числа учасників за рахунок здобувачів вищої освіти та молодих спеціалістів.
7. Розширити спектр можливостей захисту від несанкціонованого входження в інфраструктуру комп’ютерних систем і мереж на об’єктах інформаційної безпеки.
8. Запропонувати Оргкомітету конференції провести наступну ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію у червні 2017 року в с. Коблево Миколаївської області.

Юрій Кафтан,
заступник зав. кафедри
«Комп’ютерної техніки та програмування»