Останні

The latest news from the Joomla! Team
09-12 червня 2015 року в с. Коблево Миколаївської області на базі відпочинку «Надія» ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» спільно з Національним авіаційним університетом провів VIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’2015)».
      Всього на цьогорічному форумі було представлено 46 робіт науковців і фахівців з Адміністрації Держспецзв’язку України, Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ», Управління Держслужби спецзв’язку в Миколаївській області, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Національного авіаційного університету, Державної установи НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України, Одеського університету внутрішніх справ,  Вінницького Національного технічного університету, Одеської Національної морської академії, МТУ «Миколаївська політехніка», Тернопільського Національного економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Європейського університету, Чернігівського національного технологічного університету, Львівського інституту банківської справи  УБС Національного банку України, Ізмаїльського учбового центру «Українське Дунайське пароплавство», Запорізького Департаменту протидії кіберзлочинності компанії «CYBER SAFETY UNIT», Миколаївської загальноосвітньої школи № 61.
      Учасникам конференції надіслав вітальний адрес Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України полковник спецзв’язку Володимир Павлович Зверєв.
    На пленарному засіданні найбільш значимими з представлених презентацій були наступні:
1. Гавриленко Олексій Вадимович, Корнейко Олександр Васильович «Шляхи гармонізації національної нормативної бази із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах з міжнародними стандартами» (Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України); 
2. Дмитриченко Сергій Володимирович «Напрямки розвитку системи спеціального зв’язку та захисту інформації України»  (Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Миколаївській області);
3. Сухарнiков Юрій Васильович «Освітнє законодавство України в контексті глобалізаційного розвитку» (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України);
4. Пядишев Володимир Георгійович, Сіфоров Олександр Іванович «Про необхідність боротьби з кіберзлочинністю в зонах міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки» (Одеський Університет внутрішніх справ).
Тематика доповідей конференції на секційних засіданнях охопила такі напрями досліджень:
-    конгруентність освіти та інформаційної безпеки;
-    системи та інструментальні засоби інформаційної безпеки;
-    методи та моделювання в інформаційній безпеці.
          На конференції детально розглянуто: інформаційно-психологічну безпеку держави в умовах ведення інформаційної війни, проблеми захисту інформації в ІТС державних органів, оцінювання якості функціонування ІКС державного призначення, удосконалення систем безпеки безпроводових мереж нового покоління, принципи побудови захищених систем пакетної передачі даних та ІР-телефонії, методи підвищення захищеності систем захисту інформації на базі квантових технологій, якісне оцінювання ризиків інформаційної безпеки підприємств та вищих навчальних закладів, реформування професійно-класифікаційних та освітньо-кваліфікаційних стандартизованих систем України,  підвищення якості професійної підготовки фахівців, значимість соціальних мереж як поля битви в інформаційній війні.
Фахівці та науковці, які були присутніми на конференції, збагатили свої знання інноваційними інтелектуальними технологіями в управлінні інформаційною безпекою, питаннями нормативного забезпечення захисту інформації від витоку технічними каналами, процесами управління інцидентами інформаційної безпеки, методами ведення інформаційної війни для здобуття конкурентних переваг на ринку.
На підсумковому обговоренні учасники прийняли рішення про проведення в вересні 2016 року проведення  VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS’2016)» з участю іноземних держав.
Богдан Михалишин
- перший проректор
img_3155
img_3156
img_3157
img_3162
img_3163
img_3164
 
15 травня Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» відзначив День науки, оголосив свої найбільш значимі наукові досягнення за минулий рік, підбив підсумки Х відкритої студентсько-учнівської конференції «Наукова молодь – 2015», провівши нагородження переможців цьогорічного конкурсу творчих робіт.
                                                       1

На урочистому святкуванні Дня науки в Миколаївській політехніці


В умовах трансформації та глобалізації економічного простору, а також скорочення наукомістких підприємств, незважаючи на всі складнощі і трудності, витримавши серйозні випробування, на сьогоднішній день Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» входить в п’ятірку провідних вишів міста Миколаєва.
В цьому навчальному році провідні наукові розробки університету полягали в: створенні комп’ютерної інформаційної технології системи менеджменту персоналом,  пошуку високоефективних енергозберігаючих технологій та технологій розвитку логістичних процедур експлуатації транспортних засобів для підвищення ефективності автогосподарств; організації відновлення фізичної працездатності персоналу в транспортній сфері за рахунок забезпечення  тахографічного режиму роботи водіїв транспортних засобів.
За останні три роки науково-педагогічними працівниками університету опубліковано: 17 монографій;  9 навчальних посібників; 128 статей у фахових виданнях України, 20 статей –  індексуються  у міжнародних наукометричних базах даних; представлено 112 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях; зареєстровано 6 патентів України, прийнято позитивне рішення про видачу патенту на корисну модель «СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ», відповідно до якої розроблена комп’ютерна система діагностування персональних показників, що відносяться до трудового процесу, для працівників всіх рівнів управління і виробництва.
Результати тестування біля 200 працівників морського торгівельного порту «Южний» стали істотнім підґрунтям для прийняття менеджментом підприємства відповідних ефективних цільових кадрових, мотиваційних та управлінських рішень.
В цьому навчальному році університетом підготовлено і подано на Всеукраїнські конкурси студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 11 наукових робіт, шість з яких було обрано до очного етапу ІІ туру, а 3 роботи стали переможцями конкурсу:
* студентка 4 курсу економічного факультету Оксана Вагапова відзначена дипломом ІІ ступеня в Київському національному торгово-економічному університеті за дослідження: «Особливості ведення обліку розрахунків за виплатами в працівників» по спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (науковий керівник Добращ Анна Анатоліївна);
* студенти 3 курсу технічного факультету Денис Гольцов та Ігор Дмитрієнко відзначені дипломом ІІІ ступеня в Приазовському державному технічному університеті за дослідження «Підвищення цільової ефективності опалення будівель» по спеціальності «Енергетика» (науковий керівник Захарченко Володимир Васильович);
* студент 5 курсу технічного факультету Владислав Шумик відзначений спеціальним дипломом у Вінницькому національному технічному університеті за розробку «Спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерного діагностування показників трудової діяльності» по спеціальності «Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація» (науковий керівник Вільський Геннадій Борисович).
    Як відзначив присутній на святі Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров «Студентство завжди було найбільш прогресивним та активним «плем‘ям», яке несе зміни, вдихає нове у все, чим займається. До «Миколаївської політехніки» я завжди приходжу із задоволенням, бо це навчальний заклад, який не стоїть на місці, не обмежується навчальними планами та програмами. Його вихованці постійно у творчому процесі, відшукуючи способи практичного застосування власних наукових розробок. От і ваш ректор Генадій Борисович Вільський вже запропонував на своєму практично запатентованому «детекторі брехні» перевірити миколаївських чиновників на «любов до науки».
Керівник міста вручив Подяки науково-педагогічним працівникам університету: доценту Володимиру Писаревському, старшому викладачу Ганні Добраш, доценту Володимиру Захарченку, викладачу Андрію Козирєву, першому проректору Богдану Михалишину.
                                                   
2

Вручення мером подяки за вагомі показники в науковій роботі старшому викладачу Добраш Анні Анатоліївні

3

Вручення мером подяки за вагомі показники в науковій роботі  доценту Захарченко Володимиру Васильовичу

4

Вручення мером подяки за значні показники в науковій роботі викладачу Козирєву Андрію Віталійовичу


А наукові досягнення доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фундаментально-природничих наук Віктора Сергійовича Крутікова відзначила сама  королева Великобританії Єлизавета ІІ!
Ім‘я шановного професора увійшло в світовий Зал слави 100 найвидатніших фізиків і математиків сучасності за номером 52. Минулого тижня з Міжнародного біографічного центру в Кембриджі до Миколаївського університету для професора Крутікова надіслали пам‘ятну відзнаку – «Діамант да Вінчі». Під гучні оплески залу Віктору Сергійовичу вручили високу нагороду.
5

Вручення професору Крутикову Віктору Сергійовичу відзнаки королеви Єлизавети ІІ - Діаманта да Вінчі

Ізюминкою проведеного святкування стала довгоочікувана учнями шкіл міста й області, а також студентами університету і політехнічного коледжу церемонія нагородження переможців конкурсу-конференції  «Наукова Молодь – 2015», який відбувся 13 березня в університеті, де було представлено біля 80 інноваційних робіт учнів Миколаївської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, а також студентів політехнічного коледжу та університету. Особливо активну участь в науковому заході прийняли школи № 3, 24, 53, 61, 7 санаторна школа-інтернат міста Миколаєва та центр дитячої та юнацької творчості міста Вознесенська. Cеред представлених досліджень слід відзначити наступні роботи:
- учениці 9 класу школи  № 53 Вікторії Дегтяр «Миколаївщина багатонаціональна: разом на одній землі»;
- учениці 11 класу 61 школи  Дарії Гордієнко «Електромагнітні поля – невидимі убивці»;
та такі чисто практичні дослідження, в результаті яких розроблені  інноваційні веб-квест, прилад, модель та оригінальний транспортний засіб:
- учня 11 класу 3 школи Антона Мирошниченка «Веб-квест з теми «Сили Ампера і Лоренца»;
- учня 10 класу Вознесенського центру дитячої та юнацької творчості Андрія Харченка «Демонстраційний прилад «Зоряне небо»;
- учня 5 класу Вознесенського центру дитячої та юнацької творчості Юрія Cтрашенка «Діюча модель робота-розвідника «Уолтер»;
- студента 2 курсу університету Андрія Магаца «Трицикл МА-1», причому інноваційність розробки та оригінальність виготовлення транспортного засобу  була відзначена професорсько-викладацьким складом університету та мером міста Юрієм Ісаєвичем Гранатуровим.
  
6

Оригінальний транспортний засіб ТРИЦИКЛ МА-1

Всі переможці учнівського конкурсу творчих робіт в номінаціях: «Природничо-математичні та інформаційні дослідження», «Інноваційна техніка та технології», «Здоров’я людини» отримали дипломи, медалі та цінні подарунки.
 _mg_5130
_mg_5146
_mg_5154
_mg_5161
_mg_5187
Організатори  наукового заходу вдячні за підтримку обласній і міській владам, дружнім підприємствам, а також за участь у святі – колективу студії «Вітер змін» (директор ЗОШ № 61 –  Володимир Шипілов, керівник – Оксана Абдулаєва)  та студентам Миколаївського коледжу культури і мистецтва за виконання українських пісень і танців (директор коледжу – Віктор Соловйов, керівник – Олена Божко).
          
7  
Виступ танцювальної групи студії ВІТЕР ЗМІН (ЗОШ № 61)
Своє майбутнє університет бачить в збільшенні технічних і технологічних наукових праць спільно з передовими технічними університетами України, з відданням пріоритету комерціалізації результатів наукових досліджень та їх використанню в навчально-просвітницькій роботі для покращення якості знань.

Декан МТУ «МП»
Оксана Молчанова
 
  За домовленістю з управлінням освіти Миколаївської міськради в університеті з 15 грудня 2014р. по 17 березня 2015р. для учнів 11 класів шкіл міста Миколаєва проведено семінари на тему: «Особливості умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», які відвідало близько 500 випускників з 35 шкіл міста. Відмітивши значимість заходу, директори ЗОШ №№ 61, 28, 22, 57, 60, 56, 12, 39, 52, 15, 16, 24, 1, 54, 19, 26, 40 та ліцею «Педагог» змогли організувати його високу відвідуваність  Проте такі навчальні заклади, як ЗОШ №№ 18, 31,  морський ліцей, ММК та обидва економічні ліцеї  категорично відмовилися від участі в семінарах.  15 шкіл спочатку перенесли термін проведення заходу, а потім під різними причинами не з’явилися на семінар. А дві школи з Корабельного району взагалі висунули вимогу приїзду науково-педагогічних працівників університету до них в навчальні заклади.
  При виконанні роботи по доведенню нових правил прийому адміністрацією університету був зроблений акцент на такі проблемні питання, як: фактори впливу на вибір ВНЗ, спеціальності та форми навчання;   особливості взаємодії майбутніх абітурієнтів з приймальними комісіями і базами даних в системі вищої освіти. З метою отримання достатньо високих прохідного балу і рейтингу за вибраними спеціальностями,  скорочення різного виду затратних ресурсів та досягнення максимального ефекту – вступу до вишу, детально розглянуто  актуальні технології поведінки вступників. Високу майстерність і відповідальність при представленні відповідно до презентаційних матеріалів показали науково-педагогічні працівники Катерина Кузьма, Ірина Кривко, Тетяна Каушан та Андрій Козирєв, яким адміністрація університету висловлює подяку.
  Учні шкіл, які прийняли участь в семінарі, набули цінного пізнавального досвіду та отримали важливу інформацію про низку деяких характерних аспектів майбутньої вступної компанії, а вчителі подякували представників університету за нестандартні, ексцентричні та вперше отримані поради для вступників у вищі навчальні заклади.
  Колектив «Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка» дякує управління освіти за корисну співпрацю.
   

img_3080

img_3105

img_3106

img_3110

img_3113

    Богдан Михалишин-
проректор з наукової роботи

 

  13 березня 2015 року «Миколаївська політехніка» гостинно відчинила двері перед учасниками Х відкритої студентсько-учнівської конференції «Наукова Молодь – 2015». Якщо в минулих  наукових заходах приймали участь представники ЗОШ Миколаївської та Херсонської областей, то цього року на запрошення університету вперше відгукнулися навчальні заклади Тернополя та Івано-Франківська, а також вже традиційно презентували свої роботи учні Вознесенська, Очаківщини та Первомайщини. Всього на заключний етап конференції оргкомітетом було відібрано 35 учнівських та  41 студентських робіт, які розділили на 4 наукових секції:
    ♦ «природничо-математичні та інформаційні дослідження»;
    ♦ «інноваційна техніка та технології»;
    ♦ «здоров’я людини і фізична реабілітація»;
    ♦ «облік і аудит, фінанси і банківська справа».
       orgkomitet
Члени оргкомітету конференції д.м.н. Гоженко Олена Анатоліївна та д.м.н. Білокриницький Василь Степанович 
   На пленарному засіданні особливою увагою відзначено наступні доповіді:
  1. «Електромагнітні поля – невидимі убивці» (Гордієнко Дарія - учениця 11 класу ЗОШ № 61).
gordienko1

gordienko2
                                             Виступ Гордієнко Дарії

  2. «Демонстраційний прилад «Зоряне небо» (Харченко Андрій – учень 10 класу Вознесенської гімназії № 1, вихованець центру дитячої та юнацької творчості).
harchenko
                                            Виступ  Харченко Андрія
  3. «Лазерні технології підвищення жаростійкості лопаток турбін» (Васильєв Іван – учень 10 класу ЗОШ № 24, вихованець станції юних техніків).
vasileva

Виступ Васильєва Івана

  4. «Нанотехнології – запорука майбутнього» (Бут Тетяна – учениця 9 класу санаторної школи-інтернату № 7).
byt
Виступ Бут Тетяни


  Ізюминкою для присутніх на конференції став виступ в режимі он-лайн учня   7 класу Тернопільської ЗОШ № 19, учасника півфіналів Міжнародних чемпіонатів з розв’язування логічних задач 2013, 2014 н.р.  Гирили Степана з презентацією «Нерівності у трикутнику».
girila
Виступ Гирили Степана

   Серед секційних учнівських презентацій значну цікавість викликали такі роботи:
  * «Веб-квест з теми «Сили Ампера та Лоренца» (Мирошниченко Антон – учень 11 класу ЗОШ № 3);
  * «Дослідження вмісту йоду в організмі учнів, продуктах харчування» (учениця 10 класу ЦДЮТ м. Вознесенська);
  * «Генетичні хвороби» (Сопільняк Антоніна – учениця 11 класу санаторної школи-інтернату № 7);
  * «Магнітний пом’якшувач води для використання в побуті» (учень 10 класу ЗОШ № 24).
    Але особливо хотілося б відзначити дослідження наших юних зірок: учня 5 класу Вознесенської ЗОШ № 8 Страшенко Юрія («Діюча модель робота-розвідника «Уолтер»), учениці 3 класу ЗОШ № 61 Пустякової Ольги («Чи можна говорити мовчки?») та учениці 4 класу ЗОШ № 61 Лазаренко Анастасії («Неправильний стиль життя – шлях до цукрового діабету»), які досить впевнено і достойно виступили серед набагато старших товаришів.
lazarenko
Виступ Лазаренко Анастасії
   
  У студентських номінаціях не залишилися непоміченими такі оригінальні та ємнісні наукові роботи, багато з яких стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014-2015 н.р.:
● «Програмні засоби комп’ютерного діагностування персональних показників праці» (Шумик Владислав – Кс-510);
● «Надійність комп’ютерних систем під час об’єднання серверів у кластерні групи» (Павлов Максим – Кс-510);
● «Удосконалення логістичного забезпечення в системі технічного обслуговування і ремонту автомобілів» (Ступін Валерій – Тс-510);
● «Застосування кінезіотерапії при реабілітації хворих на остеохондроз з грижами хребта» (Руденко Ярослав – Фс-510);
● «Ефективність застосування м’якого мануального впливу при дитячому церебральному паралічі» (Бєляк Олександр – Фс-510);
● «Шляхи удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівників» (Вагапова Оксана – Аб-411);
● «Вплив інформаційних технологій на розвиток банківських електронних розрахунків» (Цугуля Тетяна – Бб-411).
  А представлення діючого транспортного засобу «Трицикл «МА-1», розробленого і виготовленого студентом групи Тм-212 Магацом Андрієм, викликало жваве обговорення у професорсько-викладацького складу університету та багатьох гостей конференції.
  Остаточні результати учнівських та студентських досліджень будуть підведені на святі «Дня науки в Україні», яке відзначатиметься в «Миколаївській політехніці» у другу суботу травня 2015 року.
 


   1111
2222
3333
4444
5555
6666

 
Більше статей...
<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>

Сторінка 26 з 167
Приймальна комісія
(0512) 56-44-33
Чи бажаєте Ви навчатись y ВНЗ МТУ "Миколаївська політехніка"?
 
Банер
Банер