Х МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКУ,АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ»
присвячена пам’яті д.е.н., професора,  заслуженого діяча науки і техніки України
Олексія Сергійовича Бородкіна
15.03.1930 – 14.03.2002

30 березня 2012 року відповідно до Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік у Національній академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) було проведено Х Міжнародну наукову конференцію «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація».
Окрім вчених з України, в роботі конференції взяли участь представники трьох країн: Білорусії, Болгарії та Росії.
Всього зареєстровано понад 100 учасників конференції.
Наш інститут на науковому форумі був представлений проректором з наукової роботи, к.е.н. Ткаченко С.А., який виступив на пленарному засіданні з доповіддю «Аналіз сучасних теорій бухгалтерського обліку».
Основним змістом роботи конференції став процес висвітлення результатів пошукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.
Заслухано доповіді учасників конференції за наступними секціями:
1. Міжнародний та національний досвід розвитку бухгалтерського обліку;
2. Фінансова звітність як джерело інформаційного забезпечення контролю, аналізу та управління;
3. Аудит в Україні та перспективи його розвитку;
4. Економічний та фінансовий аналіз: прийняття рішень, моніторинг, оптимізація та прогнозування;
5. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фінансової системи;
6. Управлінський облік та стратегія розвитку підприємства;
7. Актуальні проблеми економіки, інформатики та освіти.
За результатами конференції було надруковано збірник тез доповідей учасників Х Міжнародної наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація».
Учасники конференції відзначили високий рівень її організації і доброзичливу атмосферу обговорень, що без сумніву є заслугою колективу Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Сергій Анатолійович Ткаченко,
к.е.н., проректор з наукової роботи
Миколаївського політехнічного інституту