Всеукраїнська науково-практична конференція «НШСTЕРСА’2015».

        08 вересня на базі Військовій академії (м. Одеса) та 09-11 вересня 2015 року в с. Коблево Миколаївської області на базі відпочинку «Надія» було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Новітні шляхи створення, технічної експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів». (Програма конференції тут)
На конференцію представили результати своїх наукових досліджень: Національного транспортного університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Житомирського державного технологічного університету, Луцького національного технічного університету, Криворізького національного технічного університету, Військової академії (м. Одеса), Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка», Одеського національного політехнічного університету, Вінницького національного технічного університету, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м. Київ), Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара, Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського, Черкаського державного технологічного університету, Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (м. Сєверодонецьк), Національного університету «Львівська політехніка», Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя, Дніпропетровського національного гірничого університету, Національного аерокосмічного університету імені М.Жуковського (м. Харків), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Рівненського національного університету водного господарства та природокористування, Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ), Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ), Державного підприємства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (м. Київ),
        У пленарних та секційних засіданнях взяли участь науковці, які представляли – Національний транспортний університет, Військову академію (м. Одеса), Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», Одеський національний політехнічний університет, Вінницький національний технічний університет, Житомирський державний технологічний університет, Луцький національний технічний університет, Криворізький національний технічний університет, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м. Київ), Академію «Роберт Бош Лтд» та Науково-дослідний інститут вугілля (м. Острава, Чехія).
        Серед представників влади і промисловців були присутні: Миколаївська обласна державна адміністрації, Миколаївська міська рада, Всеукраїнська асоціація автоперевізників, Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрськ» (м. Миколаїв), ПАТ «Харківський тракторний завод», ПАТ «Кременчуцький автомобільний завод», АТ «Укравтобуспром» (м. Львів).
На науковому форумі окреслено основні напрямки досліджень вищих навчальних закладів України в галузі автомобільного транспорту.
На конференції визначено напрями формування стратегій розвитку виробничих систем автомобільного транспорту; підвищення ефективності управління з урахуванням факторів, що визначають вибір стратегій та їх альтернативних варіантів; вибору оптимальної стратегії диверсифікації автопідприємства з урахуванням конкретних умов за вибраним критерієм оптимальності.
Конференцією встановлено перспективи використання багатоланкових автопоїздів для вантажних перевезень з врахуванням основних переваг використання багатоланковості та необхідності розгляду факторів та проблем, які знижують прохідність, маневреність та стійкість руху. Представлено результати досліджень експлуатаційної надійності автомобільних поїздів в процесі гарантійного та післягарантійного термінів, на основі яких виявлено закономірності порушення працездатності автомобілів-тягачів, що дозволило встановити закони розподілу появи несправностей і відказів.
На форумі розглянуто інтелектуальні технології вдосконалення організації вантажних перевезень, представлені формування і реалізація функціональних можливостей інтелектуальної комп’ютерно-інтегрованої транспортної системи для моніторингу організації транспортного процесу, яка дозволить підвищити ефективність роботи відділу перевезень та служби руху транспортного підприємства.
Учасниками конференції відзначено доцільність формування і створення інформаційної системи моніторингу, діагностування та прогнозування технічного стану транспортних засобів, запропоновано підхід щодо здійснення інформаційного обміну в умовах ITS, розроблено механізм і систему дистанційного моніторингу, обробки інформації, діагностування та прогнозування стану, контролю й управління працездатністю транспортних засобів.
У представлених секційних доповідях звернуто увагу на сучасний стан технологічного автотранспорту залізорудних кар’єрів, вказано основні показники його роботи та необхідність синтезу управління автотранспортною системою кар’єру на основі економічного критерію як екстремальної задачі з урахуванням обмежень, пов’язаних з її технологічними станами.
В опублікованих метеріалах конференції представлений розгорнутий моніторинг безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій на базі гідрооб’ємних передач з використанням гідромашин аксіально- та радіально-поршневого типів, на базі якого підтверджено ефективність створеної безступінчастої трансмісії.
Особливу увагу приділено підвищенню ефективності застосування біодизельного палива для вантажних автомобілів, вказано шляхи покращення паливно-економічних та екологічних показників вантажного автомобіля з дизелем при використанні біодизельного палива зі збереженням надійності та продуктивності на рівні автомобіля, що працює на мінеральному дизпаливі.
На форумі науковцями відмічено значимість підвищення безпеки пасажирських перевезень автобусами в інтелектуальній транспортній системі міста, проаналізовано основні переваги запропонованої функціональної схеми системи та визначено доцільність доукомплектування нею транспортних засобів, що дозволить покращити рівномірність руху автобусів, підвищити рівень комфорту для водіїв і пасажирів та сприятиме збільшенню ресурсу транспортних засобів.
Військовими науковцями відмічено значимість сучасної модернізації автомобілів для спеціальних операцій та необхідність підвищення вимог до деяких характеристик транспортних засобів з врахуванням досвіду проведення спецоперацій, які внесли корективи у тенденції розвитку бойових колісних машин, та бурхливого розвитку протитанкових засобів і появою на озброєнні висококаліберних снайперських гвинтівок. Представлена методика побудови захищених сімейств військової автомобільної техніки, використання якої дозволить підвищити балістичну захищеність автотехніки за рахунок інноваційних технічних рішень.
 Учасники конференції вважають за необхідне:
1. Поступово привести статус конференції до міжнародного рівня із запрошенням світових автомобілебудівних компаній.
2. Підвищити ефективність проведення наступних конференцій шляхом визначення такої тематичної спрямованості її роботи: 1) створення автотехніки та автотехнічних засобів; 2) забезпечення ефективної експлуатації автотранспорту.
3. З метою оформлення збірника праць, який відповідає вимогам ДАК і науково-метричним тематичним базам, програмному комітету підвищити вимоги до представлення матеріалів доповідей, звернувши особливу увагу на рівні їх наукової та практичної значущості.
4. З метою оптимізації організації та проведення конференції встановити чітку логістику між її головними співорганізаторами: Національним транспортним університетом, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом та Миколаївським інститутом професійного розвитку і освіти.
5. Рішення конференції направити до ВНЗ-учасників, МОН України, Мінінфраструктури України, Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, Асоціації автоперевізників України.
6. Наступну конференцію провести 24-28 червня 2016 року в КОБЛЕВО.

Андрій Кузнєцов,
заступник зав. кафедри
«Автомобілів та автомобільного господарств