1. Відомості про ОП які реалізуються в ЗВО

2. Документи закладу, якими регулюється освітній процес

3. Методичний супровід освітніх компонентів ОП

4. Напрями наукової та мистецької діяльності