Відповідно до розділу 6 пунктів 6 та 7 ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Вищого навчального закладу "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" у 2020 році

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документа, що посвідчує особу;

- військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Умовами випадках);

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів.
 
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію картки платника податків;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень) ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного і (у визначених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році випадках);

- копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством;

- у разі наявності копію паспорта для виїзду за кордон;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.