Відповідно до пунктів 5.5 ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Вищого навчального закладу "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" у 2017 році

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  1. документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний  рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  2. сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  3. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою або участь в конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти;
  4. документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, або інший документ, який засвідчує особу (паспортний документ іноземця або особи без громадянства).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  2. сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;
  3. копію документа, що посвідчує особу;
  4. чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.